פיוטים לשבת (2007)

 • 1
  אערוך
 • 2
  תכון ברכתו
 • 3
  הקדוש רבי
 • 4
  אשיר לכבוד חברים
 • 5
  יחיד רם
 • 6
  אשירה נא למרנא
 • 7
  אפתח פי בשיר
 • 8
  לכבוד משפחת אבוחצירא
 • 9
  אעופה
 • 10
  אספר חסדי