פיוטים לכבוד הצדיק "בבא סאלי"

  • 1
    לכבוד הצדיק רבי ישראל אבוחצירא
  • 2
    אוייב השבת
  • 3
    שיר לכבוד הקדוש רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל