פורש כנפיים (2004)

 • 1
  BEN JAD
 • 2
  רחמים
 • 3
  שערי שמיים
 • 4
  ניצוצות קדושה
 • 5
  מלך חי וקיים
 • 6
  מיזמור לדוד
 • 7
  אבא
 • 8
  קדוש מעל כולם