פוסע אל האושר (1995)

 • 1
  כיסופי גאולה
 • 2
  עננו יאלי
 • 3
  פסיעה אל האושר
 • 4
  מורי סעדיה
 • 5
  לחזור בתשובה
 • 6
  כרחם אב על בנים
 • 7
  נשמח נגיל כולנו
 • 8
  המסקנה אמונה
 • 9
  זו הדרך בה בחרתי
 • 10
  יעלה יעלה/ אל-יה אב גדול