פוסו מו ליפי (2003)

 • 1
  פוסו מו ליפי
 • 2
  פלי
 • 3
  מחרוזת זבקיקו: דן פאו פותה נה, קה פאו, סוממו
 • 4
  מי מה קתה ליפסי
 • 5
  מי דולמיזיס
 • 6
  מחרוזת: מוקסה, פלוגה
 • 7
  מין ארגיס
 • 8
  טורנה
 • 9
  סטה קלה פדייה
 • 10
  קי פה נפיגו
 • 11
  תו טלפתאו ורדימו