פאר הסליחות (2010)

 • 1
  פתיחה לסליחות - אדון הסליחות
 • 2
  בן אדם מה לך נרדם
 • 3
  למענך אלוקיי
 • 4
  אנא כעב זדוני תמחהו
 • 5
  ריבונו של עולם
 • 6
  לעינינו עשקו עמלנו
 • 7
  עננו אלוקי אברהם עננו
 • 8
  אדון הסליחות בוחן לבבות
 • 9
  יה שמע אביונך
 • 10
  אם אפס רובע הקן
 • 11
  למתוודה חטואתיו
 • 12
  בזוכרי על משכבי
 • 13
  אתאנו לחלות פניך
 • 14
  אליך ה' נשאתי עיניי
 • 15
  שומר ישראל