עת שערי רצון

 • 1
  אחות קטנה (נוסח מרוקאי)
 • 2
  אדון הסליחות (נוסח עממי)
 • 3
  חון תחון (נוסח מרוקאי ספרדי)
 • 4
  בן אדם מה לך נרדם (נוסח ירושלים)
 • 5
  עת שערי רצון (נוסח מרוקאי)
 • 6
  שופט כל הארץ (נוסח מרוקאי)
 • 7
  אדיר ונאור (נוסח ספרדי מרוקאי)
 • 8
  ה' שמעתי שמעך יראתי (נוסח מרוקאי)
 • 9
  לך אלי תשוקתי (נוסח מרוקאי)
 • 10
  יה שמע אביונך (נוסח ירושלמי)
 • 11
  שמע קולי (נוסח מרוקאי)
 • 12
  שינאנים שאננים (נוסח מרוקאי)
 • 13
  אלוקים אלי אתה (נוסח מרוקאי)
 • 14
  אנא בקראנו (נוסח מרוקאי)
 • 15
  אל נורא עלילה (נוסח מרוקאי)