עשה עימי חסד (2001)

 • 1
  אב הרחמן
 • 2
  אל עבר מזרח
 • 3
  אשאל אלוקיי
 • 4
  שלום לבן דודי - דיסקו
 • 5
  הריני שר
 • 6
  עשה עימי חסד
 • 7
  שבחי ירושלים
 • 8
  רחל
 • 9
  בזכרי ימים ימימה
 • 10
  עוזרני
 • 11
  יודוך רעיוני