עאד אלהוא (2007)

 • 1
  עאד אלהוא
 • 2
  מחלא הואך
 • 3
  אנא אלדי סאהר
 • 4
  אהלן בסידי
 • 5
  מחרוזת: יא חביב מעאד'ר, אלגראב מא צאח
 • 6
  אבדא בתוחיד
 • 7
  מחרוזת: מנאש, מריץ קלב, אחנא מעך, רוחי מעך
 • 8
  יא ראעיאת אלגנם
 • 9
  לא עתב
 • 10
  אשכי במן ולעוני
 • 11
  אלורד פתש
 • 12
  איומה המשי