ספרי אשה (1989)

 • 1
  ספרי אשה
 • 2
  מחרוזת אגוניה
 • 3
  ברבאיאניס
 • 4
  מחרוזת פליאו
 • 5
  מחרוזת טורקית
 • 6
  טורנא טורנא
 • 7
  אנס מנגס
 • 8
  סטו בוטניקו
 • 9
  מחרוזת יוונית
 • 10
  אפופסא פילמא
 • 11
  מי מו לטא
 • 12
  אמא