סעודת יתרו (2004)

 • 1
  פתיחה כינור
 • 2
  מבוא
 • 3
  מבוא
 • 4
  סעודת יתרו
 • 5
  מבוא
 • 6
  קריאה בתורה
 • 7
  מבוא
 • 8
  בחליל ובתוף
 • 9
  מבוא
 • 10
  למולדת שובי רוני
 • 11
  מבוא
 • 12
  בוא עם בחירה
 • 13
  מבוא
 • 14
  מה נאכל בסעודה
 • 15
  וראה בנים
 • 16
  מבוא
 • 17
  ידר אל חביב (קטע)
 • 18
  מבוא
 • 19
  אבנוויתה