סליחות (2010)

 • 1
  בן אדם
 • 2
  אדון הסליחות
 • 3
  אליך אלוקיי
 • 4
  חון תחון
 • 5
  שמע ישראל
 • 6
  יה שמע אביונך
 • 7
  אל נורא עלילה
 • 8
  עננו