סליחות ופיוטים ליום כיפור וראה"ש (1990)

 • 1
  אחות קטנה
 • 2
  שופט כל הארץ
 • 3
  יראים שלחונו
 • 4
  ישן אל תרדם
 • 5
  ה' אלוהי צבאות
 • 6
  בן אדם
 • 7
  לכה ה' הצדקה
 • 8
  שבט יהודה
 • 9
  ריבונו של עולם
 • 10
  נעילה