סליחות בירושלים נוסח ירושלמי בבלי (2010)

 • 1
  בנאדם
 • 2
  שובה מחרון אפיך
 • 3
  יה שמע אביונך
 • 4
  ה' הוא האלוקים
 • 5
  אדון הסליחות
 • 6
  אם אפס רובע הקן
 • 7
  בזכרי על משכבי
 • 8
  שומר ישראל