סלאם סלאם (1995)

 • 1
  יומה ויאבה
 • 2
  סלאם סלאם
 • 3
  מברוק עלייק
 • 4
  פרחתני
 • 5
  שובי יחידתי
 • 6
  דיכ'ר אלמחיבה
 • 7
  הללויה
 • 8
  בינת מאן היא
 • 9
  חביבי מן אללה
 • 10
  אליה