סורו נא (1989)

 • 1
  ווהי הליימו
 • 2
  צמז אולאי דם
 • 3
  סב מלו
 • 4
  צ'אריסיז גלמושם
 • 5
  סבממלי
 • 6
 • 7
  קאפמא טקטים סני
 • 8
  ביר גנטר בו דוניה
 • 9
  דויה מדם
 • 10
  ביר קולום איסט