נשמתי (1993)

 • 1
  נשמתי
 • 2
  אש האהבה
 • 3
  מרוץ החיים
 • 4
  כבשת אותי
 • 5
  הדמעות
 • 6
  אמרי לי שמך
 • 7
  בני אומאק
 • 8
  הרוח