ניחוחות המפרץ (2003)

 • 1
  מחרוזת לחינה: יאבו לחינה, מסעודה דינדהי
 • 2
  טלעה מנבית אבוהה
 • 3
  דימעתי מג'רייה
 • 4
  מחרוזת: יבורדה ואלי יאולי
 • 5
  יה רייח
 • 6
  בתואמר עלרס
 • 7
  מחרוזת: ביני ובנק, אנה סבר, לש בתישקי
 • 8
  יאוולי מינחובי יאולי
 • 9
  חרמת אחיבק
 • 10
  מחרוזת: אישרב כאסק ילוואלד יבני, כייפ עליהה