נועם שפתיי (2004)

 • 1
  נועם שפתי
 • 2
  בן אדם למה תדאג
 • 3
  יה מלכה
 • 4
  אלי ענני
 • 5
  יודוך כל רעיוני
 • 6
  יה עוז לי תן
 • 7
  בן אדם אל תדאג לשעבר
 • 8
  רועי הדור
 • 9
  יה אוחיל לך
 • 10
  עזרי עזרי
 • 11
  ואני אשיר עזך
 • 12
  חי רם גלה
 • 13
  החליפי לבושי גלותך