מתחרט (1995)

 • 1
  ג'נם ג'נם
 • 2
  מתחרט
 • 3
  נערת הרחוב
 • 4
  רק אל תאמרי לי
 • 5
  עד אור הבוקר
 • 6
  יש רגעים
 • 7
  דמעה מתנפצת
 • 8
  מליון ורדים
 • 9
  אני פה מצטער
 • 10
  זייל אווא
 • 11
  הקלפים והשתיה