ממרוקו לציון – יובל אבגי ומשה דאדון (2010)

 • 1
  מחרוזת מרוקאית בבא סאלי: אערוך מהלל ניבי, יעלה יעלה בואי לגני, אפתח פי בשיר מזמור
 • 2
  מחרוזת מתוך תפילות שבת: לכה דודי, יגדל אלוקים חי, אל אדון
 • 3
  מחרוזת במקאם עירק: מוואל במקאם עירק, אל רם דר עליה, אל ה' לעזרתה
 • 4
  מחרוזת: אנה שלח, מחול לחוב
 • 5
  אשיר לך ארץ חמדה
 • 6
  מחרוזת: חון עם נגזלו, צור שהחייני
 • 7
  אנה אלי צור גואלי
 • 8
  יעלם שבני