ממעון קודשו (2017)

 • 1
  ישקף אלוהים - עם דקלון
 • 2
  רצה שיחי
 • 3
  חוס אלוהיי
 • 4
  יא מסתג'יב
 • 5
  ג'נא - יא ברוחי - עם אבנר כהן
 • 6
  אלשוק אעיאני
 • 7
  עאיש עלי נארין
 • 8
  דאק דאק אל באב
 • 9
  לפלח הרימון
 • 10
  לא שי ג'ואב
 • 11
  יא היזארי קול לי - עם חיים משה