חפלה יוונית

 • 1
  הקולות של פיראוס (ביוונית)
 • 2
  הו סלוניקוס
 • 3
  אוכי אוכי
 • 4
  מחרוזת: הינפ יזמני קריפי, מפרודו, פליז'י, פיגה קסמה, אפטיני ניכתמני, הופה נינני, פיגה פיגה
 • 5
  מחרוזת: הנס מנגס סטובורדניקו, אחוקאי, הרגה הרגה, אפוטוס סואנדרפוס, אפטוס
 • 6
  מחרוזת: מיכתה רידס, מנדובלה, וימה דקרי