מודה אני (2014)

 • 1
  אילהאם
 • 2
  ידיד נפש
 • 3
  מאוול במאקאם רמל מאיא
 • 4
  יינך טוב (צבייה)
 • 5
  אל אדון
 • 6
  מודה אני
 • 7
  אהלל אל
 • 8
  יפה נוף
 • 9
  מאאול במאקאם זרקא
 • 10
  קומי נא עורי
 • 11
  קוקטייל אל מדיוני
 • 12
  חיש אנא
 • 13
  למה הקץ
 • 14
  קום שלח אורך
 • 15
  אל חי משגבי