מדריש יא יומא (1996)

 • 1
  חביבי עלמתני
 • 2
  דייל בנייא
 • 3
  מחרוזת דעסה
 • 4
  חביב גלבי
 • 5
  מדריש
 • 6
  אסאלק
 • 7
  צנענייא
 • 8
  חינה