מגיה (1999)

 • 1
  טורה פווגו
 • 2
  קטי פסחנו אפוסנה
 • 3
  מחרוזת מגיה: חוריס אסננה, סימדי דיקס, דילוסיס, פייה סט זרייה, מיסטיק מו ארוטה
 • 4
  קאו
 • 5
  מחרוזת זבקיקו: טו אקוסטיקו טו טילפונו, סימדייה אמינה סטו סטומה, קטוורודיקסו, דניס טיפוטה
 • 6
  מה דן בירזי
 • 7
  פטס
 • 8
  מחרוזת רומבה: אן אונה נוצ'ה סין לונה, מייה אגאפי פטני, דן ט'לו מונו ח'דייה, סגפו קליונו, זווינו אפטו חרטי
 • 9
  טיטווגי
 • 10
  מחרוזת ארבעת הזמרים: פרזמנס מו אגאפס, אים אני סיחו, דיגנה ריחנוס סטחרטייה, דקניחטס דק מחרייס