מארח (2014)

 • 1
  מחרוזת גואל יבוא - עם אליה והב
 • 2
  מחרוזת נעלה נעלה - עם ציון גולן
 • 3
  מחרוזת טעיתי כשה אובד - עם דוד דהרי
 • 4
  מחרוזת בן פורת יוסף - עם איציק אשל
 • 5
  מחרוזת עלא כיפק - עם משה גיאת
 • 6
  מחרוזת באו הצלילים - עם חיים בר
 • 7
  מחרוזת אבינו מלכנו - עם דודו דרעי
 • 8
  מחרוזת מודה אני לפניך - עם אבי צליח
 • 9
  מחרוזת צא מזה - עם אהרון ירימי
 • 10
  מחרוזת עיניך מספרות - עם אליקם בוטה