מארח – חפלה תימנית – בשירי זאפה וריקודים – חלק ב' (1992)

 • 1
  זאפה לכלה - ציון גולן
 • 2
  לילה החינה - שלום צברי
 • 3
  יא מחיג'ה (קבלת חתן וכלה) - ציון גולן
 • 4
  זאפה לכלה - מיכאל סינואני וגדי לוי
 • 5
  ירייתני - ציון גולן
 • 6
  סאעת אלרחמן - שלום צברי
 • 7
  חלה ג'דיד - יואב כהן
 • 8
  חביב זכריה - מרגלית צנעני
 • 9
  איומה בהר המור - דקלון
 • 10
  שמחי עניה - חיים משה
 • 11
  קריה יפיפיה - אבנר גדסי
 • 12
  כיליא כיליא - אבנר כהן
 • 13
  יא טייר - ציון גולן
 • 14
  היללה - ציון גולן