מארח – חפלה תימנית – בשירי זאפה וריקודים – חלק א' (1992)

 • 1
  יא מחיג'ה - שלום צברי
 • 2
  לפלח הרימון - ציון גולן
 • 3
  בינת מאן היא - מוטי נהרי
 • 4
  בוא לשלום חתן - יואב כהן
 • 5
  רישו עיטור - מוטי נהרי
 • 6
  איילת חן - ציון גולן
 • 7
  אפתחה שיר - ששון ערוסי
 • 8
  אליל אהים - אהרון עמרם
 • 9
  יא בנאת אל המא - אהרון עמרם
 • 10
  ויסמעי יאדל מליחה - ציון גולן
 • 11
  אהבת רעיה רצוני - זוהר ארגוב
 • 12
  איילת אהבים - ציון גולן
 • 13
  חביב זכריה - מיכאל סינואני גדי לוי
 • 14
  חבבי גלבי - ציון גולן
 • 15
  חביב חובני - ציון גולן