לרוז – ליאור אלמליח ומיכה שטרית (2009)

 • 1
  ילדי זמן גפן
 • 2
  בת אהובת אל
 • 3
  לבי במזרח
 • 4
  לכה דודי
 • 5
  אין די באר חסדי
 • 6
  אחות קטנה
 • 7
  שמי השמיים
 • 8
  יה ריבון עולם
 • 9
  שער פתח דודי
 • 10
  ידידי השכחת
 • 11
  שחי לאל
 • 12
  יפה נוף
 • 13
  למעלה ממך
 • 14
  ה' מלך
 • 15
  שבע ברכות