למוני

 • 1
  אזין אליעטק אלה
 • 2
  אלחמם
 • 3
  למוני אליכרו מני
 • 4
  חרמת אחיבק
 • 5
  כליני כליני
 • 6
  מריים
 • 7
  חמדילה עשלמה
 • 8
  ירייח