ללאת אלחינה אלמרוקו – חלק ב' (2010)

 • 1
  מחרוזת וווחנא מדבינה
 • 2
  מאמא אלחנינה
 • 3
  מחרוזת אמחני ז'אין
 • 4
  אילה קנאת עוואם
 • 5
  אשתי היקרה
 • 6
  יא נאסי
 • 7
  שווילת עליק אלעוד
 • 8
  ויזה פספורט
 • 9
  יא סיד טלאב
 • 10
  אוומלולו אוומלולו
 • 11
  יא בנט אבלאדי