לכו בנים – ישראל אדרי ויוסי אלמליח

 • 1
  לכו בנים
 • 2
  יודוך
 • 3
  מפי אל
 • 4
  אעופה אשכונה
 • 5
  אם אשכחך
 • 6
  אין כמו אמא
 • 7
  שוכנת בשדה
 • 8
  בצאת ישראל
 • 9
  ישמח חתני
 • 10
  יפהפיה לבבתיני