לכבוד התנא רבי פנחס בן יאיר (1999)

 • 1
  אינך לבד
 • 2
  משיח
 • 3
  נדרתי נדר לאלוקיי
 • 4
  רבי פנחס בן יאיר
 • 5
  חובות ליבי
 • 6
  צמא לשכינה
 • 7
  אנא אלי
 • 8
  אלוקיי שבשמיים
 • 9
  שבת מנוחה
 • 10
  ביטחו בה'