לך בדרכים ישרות (1998)

 • 1
  חייל בגיזרה
 • 2
  נוער מצויין
 • 3
  לך בדרכים ישרות
 • 4
  רמזים
 • 5
  קדש לי כל בכור
 • 6
  יד ביד אל האמת נצעד
 • 7
  פלאי הבריאה
 • 8
  נשיר כולנו
 • 9
  נוער מתבולל
 • 10
  נעימה