לך אקדיש (2007)

 • 1
  לך אקדיש
 • 2
  בטח באחד
 • 3
  יושב בשמים
 • 4
  יתגבר כארי
 • 5
  צעד קטן
 • 6
  דמעה אחת
 • 7
  נקדישך
 • 8
  בדרך האבות
 • 9
  אבינו במרומים
 • 10
  איך שליבי
 • 11
  נער הייתי