לילות סלוניקי (2007)

 • 1
  מחרוזת טופסו מידי
 • 2
  דן כליאו יסנה
 • 3
  מחרוזת וראפטוני
 • 4
  מחרוזת אולה
 • 5
  מחרוזת דמנייאזי
 • 6
  מחרוזת צ'יקיטה
 • 7
  מה פו נפאו
 • 8
  אי מנה טורקה
 • 9
  מחרוזת טרגודו
 • 10
  טיסה אמרטיאס
 • 11
  אפורו ממנה
 • 12
  וורקי פוטיה