לילות המזרח התיכון (2000)

 • 1
  סעיב עליה
 • 2
  סלחה
 • 3
  מברוק עלערוסה
 • 4
  סמיירה יסמריתנה
 • 5
  לה תשכי
 • 6
  עמלה פיבלי
 • 7
  מרחב מרחב
 • 8
  אלפרח אלערוסה
 • 9
  לתלומוני
 • 10
  שיר חתונה