לילה קסום

 • 1
  נעימת פתיחה
 • 2
  מחרוזת עברית/ערבית - למה לא, לא לא היום, עלבלאדי לחבוב
 • 3
  מחרוזת תוניסאית/עברית/יוונית: ג'נה לפרח, עגבינה, יבאבא, כל היום, נשיקה, פומפס
 • 4
  שבחי ירושלים
 • 5
  מחרוזת תורכית/עברית: אני חי, בבאים, לחזור לחיים, נחש העיר
 • 6
  מחרוזת ערבית/עירקית/תורכית/כורדית: על עיין, דלעונה, דללה, אוי למן, רוצה בך, בליל יעיוני, יומי לעיון, הלה הלה, שושנה, סמרה
 • 7
  מחרוזת תימנית: אבא שמעון, איילת חן
 • 8
  מחרוזת טריפולטאית: ילמי מה הי, עיני מינשן הלכלי, ילל יעיין
 • 9
  מחרוזת חינה תוניסאית/טריפולטאית: תעליל, יללצ', ולא ומיילי, ולא מנתעדה, סבו ללגהווה, תלגני סחב, אנצ'ענה כר, יזהייה, כלי בדלני, היחפלה, עמלה פיבלק, יללי, עלו, דורי
 • 10
  מחרוזת חינה טוניסאית/טריפלטאית: ימרחבה סידי, ילה חדי בוהה, מדי אידק ללחינה
 • 11
  מחרוזת חינה תוניסאית/טריפולטאית: דבלג וחדידה, עלולד הלכל, הלכול אלמן
 • 12
  מחרוזת עירקית: מייחנה, כייפ עליהה, לתילעב בינר
 • 13
  מחרוזת ערבית: חביבי יעיני, שוקולטה
 • 14
  מחרוזת ערבית: אינתה עומרי, אלילה עיד, ללי ליל, כי לי שוואי