לולה – יסמינה (1988)

 • 1
  לולקי (ערבית)
 • 2
  חיים שלי (עברית)
 • 3
  אנא בעדה (ערבית)
 • 4
  מאור עיניי (עברית)
 • 5
  מחרוזת האווה האווה (ערבית)
 • 6
  הטי שכטה (ערבית)
 • 7
  תנו לי חופשה (עברית)
 • 8
  לולקי (ערבית)
 • 9
  יסמינה (עברית)
 • 10
  סולטן זמני (ערבית)
 • 11
  סימה (ערבית)
 • 12
  מאור עיניי (ערבית)