בלהיטי זהב

 • 1
  מחרוזת מזרחית
 • 2
  התעלימואה (דואט)
 • 3
  קרוב קרוב
 • 4
  מחרוזת חינה תוניסאית
 • 5
  ג'נה
 • 6
  עמיה
 • 7
  יא חביבי
 • 8
  מחרוזת שירי חתונה תוניסאית
 • 9
  אהבה גדולה
 • 10
  הלילה לילה
 • 11
  לילה חילוואה
 • 12
  מברוק לחתן
 • 13
  שוקולטה (דואט)
 • 14
  זכרונות
 • 15
  סמרה