להיטי זהב – חלק ב' (1992)

 • 1
  ישמח חתני
 • 2
  יום שישי הגיע
 • 3
  בזכרי ימים ימימה
 • 4
  מחרוזת: מעפולה (חנה'לה התבלבלה), הביאני אל בית היין, אליך אקרא יה
 • 5
  הלילה הלילה
 • 6
  אשאל אלוהיי
 • 7
  אם אשמרה
 • 8
  לשיר בקול ערב
 • 9
  אל הגן ארד
 • 10
  מחרוזת: בדד ארעה צאני, נעמה
 • 11
  מנגינות
 • 12
  אני גדליה
 • 13
  המזלות
 • 14
  שמחי עניה - חיים משה
 • 15
  חביב זכריה - חיים משה
 • 16
  יליל הווה