להיטי השנה במרוקאית

 • 1
  עיסקת חבילה
 • 2
  אלכטב (מריומה)
 • 3
  משררין אוחל ויאין
 • 4
  אלקרטה
 • 5
  טלפון
 • 6
  דזוייז יבנייה
 • 7
  קולשי בל קעידה