לא נכנעת (2001)

 • 1
  הדמעות שבעיניך
 • 2
  מטלפן ומטלפן - עם אלון זאדה
 • 3
  אותך שכחתי
 • 4
  קח אותי
 • 5
  אל תעזוב
 • 6
  לא נכנעת
 • 7
  מחרוזת מוואל
 • 8
  השבועה
 • 9
  תודה לאל