לאל מרום (2012)

 • 1
  מחרוזת: ידך תנחני, תישבי צורי לבבי
 • 2
  מחרוזת: רוממו שם א-ל, אהלל בקול תודה
 • 3
  חי מחסי
 • 4
  עליון ביום ראשון
 • 5
  מחרוזת: יונה עד אנא, לפלח הרימון, שחי לא-ל
 • 6
  מחרוזת: לאל מרום, בבית משכני, דר עליה
 • 7
  אזכיר עצם חסדי לא-ל השלם