כמו שפעם (1993)

 • 1
  אחי בחלומי
 • 2
  מתי יבוא גואל
 • 3
  התורה עץ חיים היא
 • 4
  צלילי מזרח
 • 5
  מן האושר בא האור
 • 6
  דרך המוסר
 • 7
  אדון עולם
 • 8
  אליך הבורא