כל שי כלאם (2014)

 • 1
  יורקת אש
 • 2
  שובי
 • 3
  יש לי אותי
 • 4
  כל שי כלאם
 • 5
  יש כאן במה
 • 6
  השמחה שלי
 • 7
  עולם
 • 8
  איך זה שכוכב
 • 9
  ברכת הדרך
 • 10
  עוד נפגש