כינור דוד (1993)

 • 1
  אל מאוד נעלה
 • 2
  פתיחה: בן אדם, נעימה לי עירך
 • 3
  פתיחה: יום ליום יביע אומר, נגילה הללויה
 • 4
  אנא בחסדך
 • 5
  חכמה בינה
 • 6
  יה חביבי יה בני
 • 7
  אליך אקרא יה
 • 8
  בשרו נא הגאולה
 • 9
  פתיחה: אודה ה', זהו אלי