כורדי עסלי (1996)

 • 1
  לתילומוני
 • 2
  איי-בכרדי
 • 3
  אימן-אימן
 • 4
  כה שימשה
 • 5
  ימה טבה
 • 6
  כיטוקי
 • 7
  קיבורי
 • 8
  וולתו
 • 9
  ל-דיני
 • 10
  זקוקי