חפלה לכל עדות

 • 1
  מחרוזת טוניסאית: ג'נה לפרח, גול השבינה, הלה הלה יבכה
 • 2
  למוני כ'רומיני (תוניסאית)
 • 3
  מחרוזת עיראקית: סלמתק בידאלה, לא תלעב בנר
 • 4
  מחרוזת טריפולטאית ותוניסאית: יכוי כנק אכויי, עלל חולי ימה
 • 5
  מחרוזת עירקית: עירתני בשייב, תיחה למיחנה, שלון, לא תילמוני
 • 6
  שיר ליולדת - עם שימי רון
 • 7
  מחרוזת מרוקאית ועיראקית: לילה זיד אקטר, דכלעיונק מכינה
 • 8
  תחת אליסמינה (תוניסאית)